Thầy giáo Trần Minh Khôi

5/12/2012 - Lượt xem: 12866
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Giảng viên chính bộ môn thanh nhạc

Thầy giáo Trịnh Minh Khôi hiện là ca sĩ Nhà hát nhạc nhẹ Trung ương.
Giảng viên chính bộ môn thanh nhạc Trung tâm khuyến nhạc KidMusic

Tags: Thầy giáo Trần Minh Khôi
Giảng viên chính bộ môn thanh nhạc

Quản lý bình luận

Đánh giá

Bạn đồng ý đăng nội dung này