Video Clip hay

Radetzky March - Strauss do giàn nhạc giao hưởng Viên trình bày

Radetzky March - Strauss do giàn nhạc giao hưởng Viên trình bày

Radetzky March - Strauss do giàn nhạc giao hưởng Viên trình bày

Ghita biểu diễn ngày 1/6