Video Clip hay

Plaisir Damour do nghệ sĩ violon Andre Rieu hoà tấu cùng dàn nhạc

Plaisir Damour do nghệ sĩ violon Andre Rieu hoà tấu cùng dàn nhạc

Plaisir Damour do nghệ sĩ violon Andre Rieu hoà tấu cùng dàn nhạc

Ghita biểu diễn ngày 1/6