Paris Winter do em Thái Quốc biểu diễn

5/12/2012 - Lượt xem: 8954
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Bản Paris Winter do em Thái Quốc biểu diễn
Đánh giá: 5*

 

Bản Paris Winter do em Thái Quốc học viên lớp piano nâng cao do giảng viên Trần Duy phụ trách biểu diễn với trình độ kỹ thuật cực kỳ điêu luyện

 

Tags: Paris Winter do em Thái Quốc biểu diễn
Bản Paris Winter do em Thái Quốc biểu diễn
Đánh giá: 5*

Quản lý bình luận

Đánh giá

Bạn đồng ý đăng nội dung này