Lịch học

Nội quy học tập tại Kidmusic

 8/25/2009  Đăng bởi: admin

Nội quy cần biết trước khi đăng ký nhập học tại Kidmusic

Nội quy học tập tại Kidmusic

1. Các học viên khi tới đăng ký học các môn năng khiếu tại Trung tâm khuyến nhạc Kidmusic được cấp vở chép nhạc miễn phí và mua giáo trình phù hợp với trình độ. Nếu học viên có nhu cầu, Kidmusic sẽ tạo điều kiện thu âm và thực hiện các slide show cho học sinh miễn phí.

2. Khi đăng ký học các bộ môn tại Kidmusic các học viên phải nộp học phí trước 4 buổi. Tiền học phí sẽ đóng trước vào các buổi học đầu tiên của hàng tháng.

3. Trong quá trình học tại Kidmusic, nếu học viên muốn nghỉ học tạm thời do nhu cầu cá nhân thì phải báo trước với quản lý của Trung tâm trước 01 ngày để trung tâm sắp xếp giáo viên và bố trí buổi dạy bù vào thời gian thích hợp trong tuần. Nếu học viên tự ý nghỉ học không báo trước theo thời gian quy định thì buổi học đó coi như đã học.

4. Nếu học viên nghỉ quá 50% số buổi học hàng tháng không xin phép thì coi như đã thôi học. Trung tâm Kidmusic có quyền bố trí học viên khác vào giờ học đó. Nếu muốn đăng ký học tiếp tại Kidmusic, học viên đó phải học sang giờ khác do Trung tâm sắp xếp phù hợp. Nếu học viên tự ý bỏ học không xin phép hoặc số buổi nghỉ học trong tháng vượt quá số buổi quy định của Trung tâm thì học viên hoàn toàn không được hoàn trả học phí đã đóng.

5. Khi học tập tại Kidmusic, học viên phải có ý thức giữ gìn tài sản của Trung tâm. Nếu làm hư hỏng, mất mát thì học viên phải có trách nhiệm bồi hoàn theo đúng giá trị tài sản đó.