Video Clip hay

Nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa - người của công chúng

Nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa - người của công chúng

Nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa - người của công chúng

Ghita biểu diễn ngày 1/6