Lịch học

Lớp Thanh nhạc

 12/5/2012  Đăng bởi: admin

Mỗi lớp tối đa 4 học viên, thời gian học 90 phút do 1 giáo viên phụ trách

Lớp Thanh nhạc

 
Các lớp                         Thời gian                   Giảng viên


Chiều chủ nhật              14 h - 16h30'                Trần Minh Khôi

Tối chủ nhật                  19h30' - 21h                 Trần Minh Khôi

Tối thứ ba                     19h30' - 21h                  Trần Minh Khôi

Tối thứ tư                     19h30' - 21h                   Trần Minh Khôi

Tối thứ năm                  19h30' - 21h                  Trần Minh Khôi