Lịch học

Lớp Piano nâng cao hình thức 1 thầy 1 trò

 12/5/2012  Đăng bởi: admin

Hình thức 1 thầy 1 trò, thời gian 75 phút

Lớp Piano nâng cao hình thức 1 thầy 1 trò


Với các em đã học qua chương trình Piano căn  bản, giáo viên trực tiếp phụ trách lớp sẽ căn cứ khả năng của từng em đề nghị chuyển các em sang chương trình học piano cá nhân với hình thức 1 thầy 1 trò nhằm tiếp tục sự kèm cặp rèn luyện các em có tính chuyên nghiệp cao hơn.
Thời gian mỗi giờ học là 75 phút.

Thời gian của các lớp piano cá nhân sẽ linh hoạt hơn do Kidmusic sắp xếp và bố trí.

Chuyen muc Piano