Lớp Piano nâng cao hình thức 1 thầy 1 trò

5/12/2012 - Lượt xem: 27708
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Hình thức 1 thầy 1 trò, thời gian 75 phút
Danh mục: Lịch học / Lịch học


Với các em đã học qua chương trình Piano căn  bản, giáo viên trực tiếp phụ trách lớp sẽ căn cứ khả năng của từng em đề nghị chuyển các em sang chương trình học piano cá nhân với hình thức 1 thầy 1 trò nhằm tiếp tục sự kèm cặp rèn luyện các em có tính chuyên nghiệp cao hơn.
Thời gian mỗi giờ học là 75 phút.

Thời gian của các lớp piano cá nhân sẽ linh hoạt hơn do Kidmusic sắp xếp và bố trí.

Chuyen muc Piano
Tags: Lớp Piano nâng cao hình thức 1 thầy 1 trò
Hình thức 1 thầy 1 trò, thời gian 75 phút

Quản lý bình luận

Đánh giá

Bạn đồng ý đăng nội dung này
1 - purchasing cialis online - bfeihvjh@omeprazolex.com - 5/1/2021 - 0:6
hello guos 9128738515