Lịch học

Lớp Organ

 3/21/2013  Đăng bởi: admin

Mỗi lớp 5 học viên do 2 giáo viên phụ trách, thời gian 90 phút

Lớp Organ

      Các lớp                       Thời gian          
       
Sáng Chủ nhật   Ca 1: Từ   8 giờ - 9 giờ 30'       Ca 2: Từ    9 giờ 30' - 11 giờ
Chiều Chủ nhật  Ca 1: Từ 14 giờ - 15 giờ 30'      Ca 2: Từ 15 giờ 30'  - 17 giờ
Sáng thứ bảy     Ca 1: Từ   8 giờ - 9 giờ 30'       Ca 2: Từ    9 giờ 30' - 11 giờ
Chiều thứ bảy    Ca 1: Từ 14 giờ - 15 giờ 30'      Ca 2: Từ 15 giờ 30'  - 17 giờ
Tối thứ tư                   Từ 19 giờ 30' – 21 giờ 30'
Tối thứ bảy                 Từ 19 giờ 30' – 21 giờ 30'


Chú ý: Mỗi lớp tối đa 5 học viên do 2 giảng viên phụ trách