Lớp Ghitare

5/12/2012 - Lượt xem: 18758
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Mỗi lớp 4 học viên, thời gian 90 phút do 1 giáo viên phụ trách
Danh mục: Lịch học / Lịch học


Các lớp                         Thời gian                          Giáo viên

Tối thứ tư          Từ 18 h 00’– 19 h 30'     Cô giáo Phạm Thúy

Tối thứ năm    Từ 19 h 30’– 21 h 00       Cô giáo Phạm Thúy

Tối thứ sáu     Từ 19 h 30’– 21 h 00       Cô giáo Phạm Thúy

Tối thứ bảy       Từ 19 h 30’– 21 h 00      Cô giáo Phạm Thúy

Tags: Lớp Ghitare
Mỗi lớp 4 học viên, thời gian 90 phút do 1 giáo viên phụ trách

Quản lý bình luận

Đánh giá

Bạn đồng ý đăng nội dung này
1 - Encoums - shookyziz@brownl.xyz - 30/6/2020 - 18:10
Cialis Generic Canada https://agenericcialise.com/ - Cialis Dutasteride Dutasteridum Generic Cialis Cephalexin For
2 - Nguyễn Tuyết Lâm - tuyetlam.nguyen@gmail.com - 15/8/2017 - 14:18
Bé 5 tuổi học ghita đc ko cô