Lớp đệm hát ca khúc

19/8/2008 - Lượt xem: 13761
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Danh mục: Lịch học / Lịch học

Lịch học               Thời gian                    Giảng viên

Sáng thứ ba      Thời gian: Từ  8 giờ 30 - 11 giờ      Thầy giáo Trần Duy

Sáng thứ sáu      Thời gian: Từ  8 giờ 30 - 11 giờ      Thầy giáo Trần Duy

Tags: Lớp đệm hát ca khúc

Quản lý bình luận

Đánh giá

Bạn đồng ý đăng nội dung này