Lịch học

Lớp Piano căn bản

  12/2/2012

Lớp piano căn bản dành cho người mới bắt đầu làm quen với cây đàn Piano với sĩ số mỗi lớp 5 học viên do 2 giáo viên phụ trách.
Thời gian học 90 phút

Đọc tiếp

Nội quy học tập tại Kidmusic

  8/25/2009

Nội quy cần biết trước khi đăng ký nhập học tại Kidmusic

Đọc tiếp

Lớp Thanh nhạc

  12/5/2012

Mỗi lớp tối đa 4 học viên, thời gian học 90 phút do 1 giáo viên phụ trách

Đọc tiếp

Lớp Ghitare

  12/5/2012

Mỗi lớp 4 học viên, thời gian 90 phút do 1 giáo viên phụ trách

Đọc tiếp

Lớp Piano nâng cao hình thức 1 thầy 1 trò

  12/5/2012

Hình thức 1 thầy 1 trò, thời gian 75 phút

Đọc tiếp

Lớp Organ

  3/21/2013

Mỗi lớp 5 học viên do 2 giáo viên phụ trách, thời gian 90 phút

Đọc tiếp