Trung tâm khuyến nhạc Kidmusic
Số 12K ngõ 190 phố Lò Đúc
 *Điện thoại tư vấn: 0904 300 505 
* Điện thoại đăng ký xếp lớp: 01678568913
Email: onggiadaukho6569@yahoo.com   
* web: http://www.daynhac.com