Học phí tại Kidmusic

29/1/2019 - Lượt xem: 10019
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
 
Danh mục: Học phí / Học phí

 Học phí tại trụ sở chính Hà nội

Học phí bộ môn Piano:

- Lớp Piano tập thể (5 học viên/lớp do 2 giáo viên cùng phụ trách trong thời gian 90 phút) học phí 150 ngàn đồng/buổi.

- Lớp Piano cá nhân (1 thầy/1 trò thời gian học 60 phút/buổi) học phí 200 ngàn đồng/buổi. 

Học phí bộ môn Guitar:

- Lớp Guitar tập thể (5 học viên/lớp thời gian 90 phút) do 1 giáo viên phụ trách học phí 100 ngàn đồng/buổi

Lưu ý:
- Trung tâm KidMusic không nhận dạy các cháu dưới 5 tuổi. Đối với các các em trong độ tuổi từ 5-6 tuổi Kidmusic khuyến khích phụ huynh ngồi học cùng con nhằm nắm được nội dung và phương pháp để kèm các em trong thời gian luyện tập tại nhà.
- Học phí được nộp trước vào buổi học đầu tiên của mỗi tháng.
- Trong quá trình học nếu học viên có nhu cầu xin nghỉ thì phải báo trước với Kidmusic 1 ngày. Nếu học viên không báo trước thì coi như buổi học đó vẫn được tính. Trong trường hợp học viên xin nghỉ học hẳn thì Kidmusic sẽ căn cứ số tiền còn lại và hoàn trả học viên đầy đủ. 

Nếu học viên tự ý nghỉ quá 50% số buổi học hàng tháng (2 buổi) mà không xin phép thì coi như đã thôi học. Trung tâm Kidmusic có quyền bố trí học viên khác vào giờ học đó. Nếu muốn đăng ký học tiếp tại Kidmusic, học viên đó phải học sang giờ khác do Trung tâm sắp xếp phù hợp. Nếu học viên tự ý bỏ học không xin phép hoặc số buổi nghỉ học trong tháng vượt quá số buổi quy định của Trung tâm thì học viên hoàn toàn không được hoàn trả học phí đã đóng

Tags: Học phí tại kidmusic trụ sở chính Học phí tại chi nhánh Bắc Giang

  Môn học                      Thời gian                 Học phí

Lớp Piano căn bản             90 phút                120.000 đ/buổi
(Hình thức: tối đa 4 -5 học viên/lớp, thực hành trên đàn piano điện)

Môn đàn Piano nâng cao    75 phút                150.000 đ/buổi 
(Hình thức: 1 thầy 1 trò)

Môn đàn Organ                 120 phút              100.000 đ/buổi 
(Hình thức: 10 học viên/lớp - 2 giáo viên)

Môn đàn Ghitare                90 phút                80.000 đ/buổi 
(Hình thức: 4 học viên/lớp)

Lưu ý:

- Trung tâm KidMusic không nhận dạy các cháu dưới 5 tuổi. Đối với các các em trong độ tuổi từ 5-6 tuổi Kidmusic khuyến khích phụ huynh ngồi học cùng con nhằm nắm được nội dung và phương pháp để kèm các em trong thời gian luyện tập tại nhà.

- Học phí được nộp trước vào buổi học đầu tiên của mỗi tháng.

- Trong quá trình học nếu học viên có nhu cầu xin nghỉ thì phải báo trước với Kidmusic 1 ngày. Nếu học viên không báo trước thì coi như buổi học đó vẫn được tính. Trong trường hợp học viên xin nghỉ học hẳn thì Kidmusic sẽ căn cứ số tiền còn lại và hoàn trả học viên đầy đủ. 

 

 

Tags: Học phí tại Kidmusic
 

Quản lý bình luận

Đánh giá

Bạn đồng ý đăng nội dung này