Video Clip hay

Điệu nhảy Lambada (Kaoma)

Điệu nhảy Lambada (Kaoma)

Điệu nhảy Lambada (Kaoma)

Ghita biểu diễn ngày 1/6