Điệu nhảy Lambada (Kaoma)

27/11/2011 - Lượt xem: 16972
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Điệu nhảy đã từng làm mưa làm gió trên tất cả các sàn nhảy, làm mê đắm hàng tỉ con người trên trái đất.
Điệu nhảy đã từng làm mưa làm gió trên tất cả các sàn nhảy, làm mê đắm hàng tỉ con người trên trái đất.

Quản lý bình luận

Đánh giá

Bạn đồng ý đăng nội dung này
1 - 狗哈德森 - 3601797889@qq.com - 14/9/2018 - 5:28
nice to know 很高兴知道