Video Clip hay

Chúng tôi là chiến sĩ

Chúng tôi là chiến sĩ

Chúng tôi là chiến sĩ

Ghita biểu diễn ngày 1/6