Trần Thu Trang

5/12/2012 - Lượt xem: 6577
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Trần Thu Trang với bài "con chim non"
Đánh giá 2*

 

Em Trần Thu Trang (6 tuổi) học viên trung tâm khuyến nhạc Kidmusic chi nhánh Bắc Giang do giảng viên Lê Tiến Dũng phụ trách với bài "con chim non"

Tags: Trần Thu Trang
Trần Thu Trang với bài "con chim non"
Đánh giá 2*

Quản lý bình luận

Đánh giá

Bạn đồng ý đăng nội dung này