Học viên lớp piano Đỗ Quyên

6/12/2012 - Lượt xem: 15187
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Học viên lớp piano điện Đỗ Quyên
Đánh giá: 3*

 

Học viên lớp piano điện Đỗ Quyên do giảng viên Hồng Thắng phụ trách với thời gian mới học được 2 tháng nhưng đã thành thạo khá nhiều tác phẩm hay như Happy Birthday, Silent Night, Chúc mừng giáng sinh


Tags: Học viên lớp piano Đỗ Quyên
Học viên lớp piano điện Đỗ Quyên
Đánh giá: 3*

Quản lý bình luận

Đánh giá

Bạn đồng ý đăng nội dung này