Học viên Trần Khánh Trang

5/12/2012 - Lượt xem: 7519
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Học viên Trần Khánh Trang với tác phẩm "Niềm say đắm ở xứ sở nàng Eva"
Đánh giá 5*

 

Học viên Trần Khánh Trang lớp piano nâng cao do giảng viên Hồng Thắng phụ trách với tác phẩm "niềm say đắm ở xứ sở nàng Eva".

Tags: Học viên Trần Khánh Trang
Học viên Trần Khánh Trang với tác phẩm "Niềm say đắm ở xứ sở nàng Eva"
Đánh giá 5*

Quản lý bình luận

Đánh giá

Bạn đồng ý đăng nội dung này