Học viên Quốc Bảo

5/12/2012 - Lượt xem: 8926
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Học viên Quốc Bảo với tác phẩm Le Lac de Come
Đánh giá: 5*

Học viên Quốc Bảo lớp piano nâng cao do giảng viên Hồng Thắng phụ trách với tác phẩm Le Lac de Come với kỹ thuật rất điêu luyện

 

Tags: Học viên Quốc Bảo

Học viên Quốc Bảo với tác phẩm Le Lac de Come
Đánh giá: 5*

Quản lý bình luận

Đánh giá

Bạn đồng ý đăng nội dung này