Học viên Phương Uyên

5/12/2012 - Lượt xem: 6673
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Học viên Phương Uyên với tác phẩm "Happy Birthday"
Đánh giá: 3*

 

Học viên Phương Uyên lớp Piano cá nhân do giảng viên Hồng Thắng phụ trách với tác phẩm Happy Birthday do chính thầy Hồng Thắng biên soạn

Tags: Học viên Phương Uyên
Học viên Phương Uyên với tác phẩm "Happy Birthday"
Đánh giá: 3*

Quản lý bình luận

Đánh giá

Bạn đồng ý đăng nội dung này