Học viên Phạm Hữu Phú

5/12/2012 - Lượt xem: 5955
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Học viên chi nhánh Bắc Giang
Đánh giá: 2*

Học viên Phạm Hữu Phú thuộc chi nhánh Kidmusic tại Bắc Giang biểu diễn nhân buổi giao lưu văn nghệ kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Kidmusic tại Bắc Giang

Tags: Học viên Phạm Hữu Phú
Học viên chi nhánh Bắc Giang
Đánh giá: 2*

Quản lý bình luận

Đánh giá

Bạn đồng ý đăng nội dung này