Học viên Nguyễn Mai Anh

6/12/2012 - Lượt xem: 7063
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Học viên Nguyễn Mai Anh với bài hát "em yêu trường em"
Đánh giá: 3*

Học viên Nguyễn Mai Anh học viên lớp thanh nhạc do giảng viên Minh Khôi phụ trách với bài hát "em yêu trường em"

Tags: Học viên Nguyễn Mai Anh

Học viên Nguyễn Mai Anh với bài hát "em yêu trường em"
Đánh giá: 3*

Quản lý bình luận

Đánh giá

Bạn đồng ý đăng nội dung này