Học viên Nguyễn Hà Phương

5/12/2012 - Lượt xem: 6629
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Học viên Nguyễn Hà Phương với tác phẩm Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ (March Turkey)
Đánh giá: 5*

Học viên Nguyễn Hà Phương lớp piano nâng cao do giảng viên Hồng Thắng phụ trách với tác phẩm Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ (March Turkey)

Tags: Học viên Nguyễn Hà Phương
Học viên Nguyễn Hà Phương với tác phẩm Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ (March Turkey)
Đánh giá: 5*

Quản lý bình luận

Đánh giá

Bạn đồng ý đăng nội dung này
1 - trinh do quyen - huongdlan@yahoo.com - 6/12/2012 - 20:26
tuyet voi!