Học viên Hoàng Khánh Linh

8/12/2012 - Lượt xem: 7062
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Học viên Hoàng Khánh Linh với tác phẩm "Love is blue"
Đánh giá: 3*

Học viên Hoàng Khánh Linh (sinh sinh 3/12/2004) lớp piano cá nhân do thầy Hồng Thắng phụ trách bắt đầu học piano từ tháng 7/2012 với tác phẩm Love is blue

Tags: Học viên Hoàng Khánh Linh
Học viên Hoàng Khánh Linh với tác phẩm "Love is blue"
Đánh giá: 3*

Quản lý bình luận

Đánh giá

Bạn đồng ý đăng nội dung này