Gương mặt học sinh

Hòa tấu piano 4 tay Khánh Trang và Quốc Bảo

Hòa tấu piano 4 tay Khánh Trang và Quốc Bảo

Hòa tấu piano 4 tay Khánh Trang và Quốc Bảo

Ghita biểu diễn ngày 1/6