Giáo viên chi nhánh Bắc Giang

24/8/2014 - Lượt xem: 5024
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Tập thể giảng viên chi nhánh Kidmusic tại thành phố Bắc Giang

1. Thầy Lê Dũng:
Trưởng đại diện chi nhánh Kidmusic tại thành phố Bắc Giang2. Cô Trịnh Thanh Tâm - giảng viên bộ môn Piano và OrganTags: Giáo viên chi nhánh Bắc Giang
Tập thể giảng viên chi nhánh Kidmusic tại thành phố Bắc Giang

Quản lý bình luận

Đánh giá

Bạn đồng ý đăng nội dung này