Cô giáo Phạm Thúy

5/12/2012 - Lượt xem: 7722
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Giảng viên chính thức bộ môn guitar

 

Với tài năng của mình cô Phạm Thúy đã được phân công là giảng viên chính thức bộ môn guitar của Trung tâm khuyến nhạc Kidmusic

Tags: Cô giáo Phạm Thúy
Giảng viên chính thức bộ môn guitar

Quản lý bình luận

Đánh giá

Bạn đồng ý đăng nội dung này