Chi nhánh Bắc Giang biểu diễn ngày 12 tháng 1 năm 2013

1/2/2013 - Lượt xem: 6604
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Chi nhánh Bắc Giang biểu diễn ngày 12 tháng 1 năm 2013

Đồng ca Kidmusic


Song ca Mai Anh, Minh Anh học viên Kidmusic Hà Nội


Độc tấu Organ Keyboard


Đơn ca Mai Anh

Tác phẩm hòa tấu do các em học viên Kidmusic Bắc Giang biểu diễn

Tags: Chi nhánh Bắc Giang biểu diễn ngày 12 tháng 1 năm 2013
Chi nhánh Bắc Giang biểu diễn ngày 12 tháng 1 năm 2013

Quản lý bình luận

Đánh giá

Bạn đồng ý đăng nội dung này
1 - cialis 5mg - slfsyqsu@omeprazolex.com - 4/1/2021 - 22:30
hello guos 9128738516