Bài hát Ồ chú bé tinh nghịch

5/12/2012 - Lượt xem: 6359
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Bài hát "Ồ chú bé tinh nghịch" sáng tác của thầy Phạm Hồng Thắng

 

Bài hát "Ồ chú bé tinh nghịch" sáng tác của thầy Phạm Hồng Thắng được chọn là bài hát chính thức của chương trình game show "A lô ting ting" trên kênh truyền hình BiBi

Tags: Bài hát Ồ chú bé tinh nghịch
Bài hát "Ồ chú bé tinh nghịch" sáng tác của thầy Phạm Hồng Thắng

Quản lý bình luận

Đánh giá

Bạn đồng ý đăng nội dung này