Đồng ca chi nhánh Bắc Giang

5/12/2012 - Lượt xem: 9140
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Đồng ca của tập thể học viên chi nhánh tại Bắc Giang

 Đồng ca của tập thể học viên chi nhánh tại Bắc Giang nhân 1 năm ngày chi nhánh Kidmusic tại thành phố Bắc Giang.

Tags: Đồng ca chi nhánh Bắc Giang
Đồng ca của tập thể học viên chi nhánh tại Bắc Giang

Quản lý bình luận

Đánh giá

Bạn đồng ý đăng nội dung này